diyaliz merkezi
E-Posta Listemize Katılın
Yeni Ürünler


Kronik Böbrek Yetmezliği

Böbrek fonksiyonlarındaki kalıcı bozukluk nedeniyle böbrekle atılması gereken toksinlerin atılamamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Böbrek fonksiyonlarının ileri derecede bozulduğu, normalin onda biri kapasitesinde çalıştığı durumda artık bir yerine koyma tedavisi gerekmektedir. Bu amaçla diyaliz veya böbrek nakli tedavisi uygulanmaktadır. Kadavra teminindeki güçlükler ve canlı vericilerin de sınırlı olması nedeni ile böbrek nakli tedavisi ülkemizde yeterli sayıda uygulanamamaktadır. Bu dönemdeki hastalarda en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemi hemodiyalizdir


Böbrek Nakli

Gerek canlı vericiden, gerekse kadavradan yapılan başarılı böbrek transplantasyonlarında diyaliz tedavilerinde olduğu gibi böbrek fonksiyonlarından bazıları değil, tamamı yerine getirilir. Buna ek olarak, hem tüm böbrek fonksiyonları yerine getirildiğinden, hem de hastalar için sürekli diyaliz işlemlerinin oluşturduğu fiziksel ve psikolojik zorluklar ortadan kalktığından dolayı yaşam kalitesi daha iyidir. İnsan dışında bir canlıdan transplantasyon şu anda mümkün olmamakla birlikte çalışmalar ümit vericidir, iyimser bir tahminle 2020 li yıllarda mümkün olabilir. Türk Nefroloji Derneğinin verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 4000 böbrek nakli yapılmıştır. 1998 yılında 382 böbrek nakli yapılmıştır ve ne yazık ki bunların yaklaşık 1/3'ü kadavra kaynaklıdır. Kadavra kaynaklı böbrek nakli oranı Batı ülkelerinde yaklaşık % 80'dir. Bunun nedeni ülkemizde organ bağışlarının henüz istenilen seviyeye ulaşamamasıdır